XL-Glas > Fabrikanten > Caparol

Caparol

Caparol

Caparol ontleent haar bestaansrecht aan het voorzien in de behoefte van klanten aan hoogwaardige verfproducten en commercieel technische kwaliteit in dienstverlening. Caparol Nederland heeft als volle dochter van het moederbedrijf DAW voor een deel een afgeleide missie.We onderschrijven het ideaalbeeld van de DAW Groep op alle relevante onderdelen.

Caparol Nederland (CNL) bestaat sinds 1969 en heeft zich toegelegd op het verkopen van verf en aanverwante producten in het marktsegment 'professionele bouwverven' in Nederland. De producten van DAW-CNL worden vermarkt onder de namen Disbon, Capatect en Caparol. CNL probeert zich te onderscheiden door een juiste vertaalslag te maken tussen de klantwensen in Duitsland en Nederland.

Er zijn een groot aantal primaire en zelfstandige activiteiten van CNL te onderscheiden, zoals: orderverwerking, logistiek, warehousing, verkoop, marketing, reclame, projectadvisering in kleur- en verftoepassing, projectbegeleiding, trouble-shooting, voorlichting, opleiding, implementatie van Europese en nationale wetgeving en verkoopbegeleiding en -ondersteuning aan dealers van CNL.

Een deel van het succes van CNL is toe te schrijven aan de samenwerking met professionele verfgroothandelaren die dezelfde kwalitatieve identiteit dragen als CNL. DAW-CNL producten voldoen aan de hoogste eisen van kwaliteit en duurzaamheid. De verwerkingseigenschappen en toepassingsmogelijkheden zijn maximaal aangepast aan de wensen van de afnemer.

DAW-CNL hecht veel waarde aan de ethische waarden van het ondernemen, in alle processen staat de verantwoording voor mens, gezondheid, natuur en milieu voorop.

Toegevoegde waarde

De basiscompetentie van van CNL bestaat uit het door de klant laten ervaren van zoveel mogelijk toegevoegde waarde in al haar genoemde activiteiten. Verfproducten zijn halffabricaten waarvan de eigenschappen pas maximaal tot haar recht komen als wij de bijkomende componenten zoals arbeid goed 'begeleiden'. Wij (CNL) zijn er in ons 40-jarige bestaan in geslaagd herkend en erkend te worden als een zeer competente partner in de keten. We voegen waarde toe.

Ons imago in de markt is hoog, we worden gezien als een kwaliteitsaanbieder, dit 'beeld' koesteren en onderhouden we. De markt waarin wij ons bevinden is een stabiele, traditionele en 'geëvolueerde' markt die gedomineerd wordt door inter-persoonlijke verhoudingen. Vertrouwen is hierbij een sleutelbegrip.

Wij voeden dit vertrouwen dagelijks door: consistent op te treden, met vakbekwaamheid en motivatie, ons dienstbaar op te stellen en vast te houden aan de kernwaarden van de onderneming. Caparol medewerkers hebben respect voor elkaar en gedragen zich verantwoord en fatsoenlijk. We worden als CNL medewerkers gestimuleerd in onze ontwikkeling en uitgedaagd mee te doen in alle beheersaspecten en ontwikkeling van de onderneming. Dit maakt ons tot breed georiënteerde, geïnteresseerde mensen met ondernemingslust en vooral een gewaardeerde gast van onze klanten. Wij vragen ons constant af wat de primaire klantwens is en stellen deze centraal in onze termijn strategie en dagelijks optreden.

Sorteer op: Product Prijs Normaal
Er zijn (nog) geen beschikbare producten van deze fabrikant.